Pravilnik zasebnosti in varovaja osebnih podatkov društva Plesni klub Rusalka

 

Pravilnik se uporablja za uporabnike storitev Društva Plesni klub Rusalka (člane in ne-člane) in za obiskovalce spletne strani www.cg-rusalka.si

Zakon o vrstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) določa definicije naslednjih pojmov:

 1. Osebni podatek – je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen.
 2. Posameznik – je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek; fizična oseba je določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa.
 3. Obdelava osebnih podatkov – pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave).
 4. Avtomatizirana obdelava – je obdelava osebnih podatkov s sredstvi informacijske tehnologije.
 5. Zbirka osebnih podatkov – je vsak strukturiran niz podatkov, ki vsebuje vsaj en osebni podatek, ki je dostopen na podlagi meril, ki omogočajo uporabo ali združevanje podatkov, ne glede na to, ali je niz centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi; strukturiran niz podatkov je niz podatkov, ki je organiziran na takšen način, da določi ali omogoči določljivost posameznika.
 6. Upravljavec osebnih podatkov – je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov oziroma oseba, določena z zakonom, ki določa tudi namene in sredstva obdelave.

Upravljalec spletne strani www.cg-rusalka.si in osebnih podatkov društvo Plesni klub Rusalka, Tomšičeva 13, 1330 Kočevje (matična številka: 4072634000; Datum vpisa: 29. 12. 2014) v nadaljevanju društvo.

 

Katere podatke zbiramo?

Če ste član Društva, ali če obiskujete programe Društva kot nečlan ali ste se prijavili na različne aktivnosti, dogodke, itd v organizaciji društva, zbiramo naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov bivanja,
 • datum in letnico rojstva,
 • kontaktni e-poštni naslov,
 • kontaktni telefon,
 • ime in priimek zakonitega zastopnika v primeru mladoletne osebe,
 • kontaktni telefon zakonitega zastopnika v primeru mladoletne osebe,
 • kontaktni e-mail zakonitega zastopnika v primeru mladoletne osebe,
 • podatke za izdajo računa (ime in priimek, naslov in poštna številka ter davčna številka pravne osebe).

 

Uporaba in obdelava osebnih podatkov

Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni zgolj za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in vzpostavili smo razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani. Dostop do vaših osebnih podatkov je dovoljen samo osebju, ponudnikom storitev, ki te podatke potrebujejo iz poslovnih razlogov (poslovni »need-to-know«), ali tistim, ki jih potrebujejo za opravljanje svojega dela.

V primeru kršitve varnosti osebnih podatkov bo društvo sledilo vsem relevantnim predpisom o kršitvi podatkov.
V primeru naročila plačljive storitve na podlagi davčnih predpisov za pravilno izdajo računa pridobimo in obdelujemo še vaš naslov ter davčno številko pravnih oseb in samostojnih podjetnikov.

V primeru naročila na e-novice društva (t.i. newsletter) vaš posredovani e-poštni naslov in ime na podlagi soglasja obdelujemo z namenom splošnega obveščanja o vseh storitvah društva ter o povzetkih novic, člankov in izobraževanj, ki so objavljene na spletnem mestu www.cg-rusalka.si.

Od prejemanja e-novic oz. obveščanja o naročenih storitvah se lahko kadarkoli odjavite s klikom na povezavo v prejetih sporočilih ali nam pišite na info@cg-rusalka.si

Društvo se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajal, posojal ali kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam, razen v spodaj navedenih primerih in če predpisi ne zapovedujejo drugače.

Vaše osebne podatke bo Društvo razkrilo zgolj navedenim tretjim osebam ob spodaj napisanih pogojih, pri čemer bo Društvo zagotovilo, da bodo vaši osebni podatki obdelani, zaščiteni in preneseni v skladu z veljavnimi predpisi:

Organizatorjem plesnih tekmovanj, prireditev ali plesnih revij na področju Slovenije in v tujini
Društvo bo posredovalo zahtevane podatke s strani organizatorja tekmovanj, prireditev ali plesnih revij, za namen prijave, registracije in bivanja tekmovalcev in udeležencev. Status tekmovalca ima v Društvu vsak član, ki se za to odloči in je evidentiran pri Društvu kot tekmovalec. Udeleženec je lahko vsak član Društva, ki izpolnjuje pogoje za udeležbo na plesni prireditvi ali plesni reviji.

Poslovni prenosi
V povezavi s kakršnokoli reorganizacijo, statusnim preoblikovanjem, prodajo ali s kakršnimkoli drugim prenosom sredstev (pod skupnim imenom »poslovni prenosi«) bomo podatke prenesli v razumnem obsegu in kot bo potrebno za poslovni prenos, in sicer pod pogojem, da se sprejemna stranka zaveže k spoštovanju vaših osebnih podatkov v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Še naprej bomo zagotavljali zaupnost vseh osebnih podatkov in prizadete uporabnike obvestili, preden osebni podatki postanejo predmet drugega pravilnika o zasebnosti.

Javni organi
Javnim organom bomo vaše osebne podatke razkrili v naslednjih primerih:

 • ko bo to zahtevala nacionalna zakonodaja ali pravo Evropske Unije. Društvo se bo npr. odzvalo na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU.
 • ko bo to potrebno za pridobivanje finančnih spodbud iz naslova subvencioniranja programov ali projektov občinskih, regionalnih ali državnih razpisov.

 

Vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki

Posamezniki lahko od Društva zahtevate dostop do osebnih podatkov, popravek, izbris ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, imate pravico do ugovora obdelavi in prenosljivosti vaših osebnih podatkov.

Pravica do seznanitve: vedno imate pravico do seznanitve ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in če se, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:
(a) namene obdelave;
(b) vrste zadevnih osebnih podatkov;
(c) uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;
(d) predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
(e) kadar osebni podatki niso zbrani od vas vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

Pravica do popravka: imate pravico, da popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami ter ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

Pravica do izbrisa: pravico imate doseči, da vaše osebne podatke izbrišemo, kadar velja eden od naslednjih razlogov:
(a) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
(b) kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
(c) kadar obdelavi ugovarjate, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
(d) osebni podatki so bili obdelani nezakonito.

Pravica do omejitve obdelave: pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja en od naslednjih primerov:
(a) kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
(b) je obdelava nezakonita, vi pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
(c) vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
(d) če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih MP, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.
Kadar je bila obdelava vaših osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le z vašo privolitvijo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.
Pred preklicem omejitve obdelave vaših osebnih podatkov smo vas o tem dolžni obvestiti.

Pravica do prenosljivosti podatkov: pravico imate, da prejmete vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi ali se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora: kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, lahko taki obdelavi kadarkoli ugovarjate.

Pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu: če o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo, imate možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

 

Dostop do in popravek vaših osebnih podatkov ter uveljavljanje drugih pravic

Kot uporabnik spletnega mesta www.cg-rusalka.si oz. uporabnik storitev društva imate pravico da preverite ali društvo obdeluje osebne podatke o vas in do dostopa o osebnih podatkih, ki jih o vas hranimo oz. obdelujemo. Vedno lahko zahtevate, da se netočni osebni podatki o vas popravijo. V kolikor menite, da ne obstaja več upravičen razlog za nadaljnjo uporabo oz. obdelavo vaših osebnih podatkov nam to sporočite. Imate tudi pravico, da omejite uporabo vaših osebnih podatkov v primerih, ko oporekate točnosti osebnih podatkov, ko ocenite, da je obdelava nezakonita vendar ne želite izbrisa in ko osebni podatki niso več potrebni za namen obdelave potrebujete pa jih za uveljavitev pravnih zahtevkov. V primeru naročila na e-novice imate pravico ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov
Za morebitno uveljavljanje svojih opisanih pravic, vas prosimo, da nam svojo zahtevo posredujete pisno, preko elektronske pošte na naslov info@cg-rusalka.si.. O vaši zahtevi vam bo odgovorna oseba odgovorila v predpisanem roku 1 meseca. V primeru zapletenosti in večjega števila zahtev lahko rok podaljšamo za največ dva dodatna meseca, o čemer boste obveščeni.

 

Hramba

Društvo hrani osebne podatke, ki jih je prejel od vas ob včlanitvi v Društvo, ob prijavi na e-novice ali ob prijavi na aktivnosti in dogodke v organizaviji društva do prenehanja članstva v društvu ali do odjave od e-novic (umik soglasja). Društvo enkrat letno opravi revizijo obstoječih članov. Članstvo v društvu je omejeno in traja od 01.09. tekočega leta, do 31.08. naslednjega. Z 31.08. članstvo v društvu avtomatično preneha in ga je potrebno vsako leto obnoviti. Po prenehanju članstva se vsi hranjeni podatki izbrišejo iz registra članov. Za naročnike e-novic se podatki izbrišejo ob odjavi na e-novice.

Društvo hrani podatke v zvezi z opravljenimi storitvami še en mesec po zaključku storitve. Po tem času jih izbrišemo, če zakon ne določa drugače. Kot so na primer določbe davčnih predpisov, na podlagi katerih je Društvo zavezano hraniti račune, na katerih so osebni podatki še 10 let po opravljeni storitvi.

Društvo tudi ne bo izbrisalo tistih podatkov, ki jih potrebuje, da si zagotovi dokaz, da je podatke o osebi izbrisal (t.i. revizijska sled), in da hrani zapise o osebah, ki ne želijo, da jih Društvo v prihodnje kontaktira. Ti podatki so email naslov ter ime in priimek.

 

Sprememba pravil zasebnosti

Društvo si pridržuje pravico, da lahko po lastni presoji kadarkoli spremeni svojo politiko o zasebnosti in posodobi ter spremeni ta pravilnik o zasebnosti. Zato vam svetujemo, da ta pravilnik o zasebnosti redno pregledujete. Društvo vas bo obvestilo o spremembah tega Pravilnika po e-pošti le v primeru, da gre za bistvene spremembe, ki vplivajo na obdelavo osebnih podatkov.

 

Zbiranje fotografij, video in/ali avdio zapisov

Društvo lahko zvočno in/ali slikovno snema ali fotografira programe in vadbe različnih aktivnosti, javne nastope, tekmovanja ter dogodke, za promocijske in reportažne namene za objave v tiskanih, radijskih, televizijskih in spletnih medijih. Član ali uporabnik storitev društva bo imel ob posredovanju osebnih podatkov možnost podati strinjanje. Član ali uporabnik storitev lahko kadarkoli zavrne oz umakne privolitev snemanja, zbiranja in uporabe fotografij, video in/ali avdio zapisov.

 

Kontakt

Če imate kakšno vprašanje o pravilniku o zasebnosti ali o podatkih, ki jih o vas hranimo, nam pišite na e-poštni naslov info@cg-rusalka.si

Kočevje, 15.04.2021