KDO SMO

 

Center gibanja Rusalka, okolje, kjer dajemo gibanju širši pomen.

TINA BEGIĆ
Soustanoviteljica, nosilka plesnih programov, glavna koreografinja ter kreativni vodja Centra

Tina Begić, dipl. ples. kor, je svoje tehnično znanje in plesni slog gojila na Akademiji za ples v Ljubljani, kjer je 2014 diplomirala z odliko, ter mnogih dodatnih izobraževanjih doma in v tujini. Pleše že od 9.leta, s poučevanjem pa ima preko 15 let izkušenj. Njena glavna plesna zvrst je jazz plesna tehnika, katero prepleta s Horton in Graham modernima plesnima tehnikama, dodaja pristope sodobnega plesa, v treninge vnaša različne pristope drugih gibalnih tehnik, kot so animal movement, gyrokinesis, joga in redno dopolnjuje svoje teoretično in praktično znanje. Je mnenja, da je kvaliteta pomembnejša od kvantitete, a vendar so plesalci vsestranski gibalci, ki za kvalitetno gibanje in izvedbo koreografij potrebujejo tako eksplozivnost, kontrolo, moč, stabilnost, fluidnost, fleksibilnost in dinamičnost, zato je za dober in zdrav razvoj plesalčevega telesa in izraza potrebno kvalitetno znanje različnih tehnik in področij.

MAJA SMOLE
Soustanoviteljica, učiteljica in nosilka metode Feldenkrais®

TANJA ŠTAJDOHAR
Nosilka in učiteljica joge in akro joge, oblikovalsko – tehnični guru

Tanja je Rusalka od vsega začetka, njena vsestranskost jo je vedno znova postavljala v različne vloge: aktivna plesalka, asistentka, hip-hop mentorica. Z jogo in akro jogo se je srečala že kot študentka krajinske arhitekture, in se odločila obema bolj posvetiti. V akrojogi se je izpopolnjevala pri Evi Brovinsky, jogi pa se je še bolj posvetila ob koncu študija pri Robertu Hönnu v šoli Joga Do. Pri podajanju prakse ali treningov skrbi za ustreznost glede na tečajnikove zmogljivosti in jih vodi k raziskovanju svojega giba, omejitev, strahov, potencialov – tako pri akrojogi kot pri jogi. Pri akrojogi malo bolj igrivo, pri jogi umirjeno in obrnjeno navznoter, k sebi.

Tanja, sicer magistra inženirka krajinske arhitekture je redno zaposlena kot krajinska arhitektka na Občini Kočevje. Svoj poklic rada opravlja, saj je pri tem neposredno vpeta v soustvarjanje kvalitete bivanja v lokalnem okolju. Projekti, kot so prenove otroških igrišč, urejanje drevoredov, ureditev kampa in glavne plaže na Rudniškem jezeru so izjemen dokaz umestitve naravnih kvalitet v javni prostor mesta.

ZALKA KUŽNIK
Mentorica Hip hop programa

Zalka je prav tako z Rusalko od vsega začetka. Prva izkušnja na tekmovalnem odru, jo je prepričala, da je pot plesa njena pot. Takrat je plesala in trenirala pod vodstvom Romana Ureka. Dve leti kasneje se je sama ugriznila v izziv mentorstva in ugotovila, da jo poučevanje navdušuje prav tako kot ples sam. Od leta 2014 je tako nepogrešljiv člen našega teama. Obiskuje Fakulteto za šport v Ljubljani, smer športna vzgoja, pridobila pa je tudi licenco funkcionalne vadbe in športne rekreacije.

GAJA LUŠIN
Mentorica programa Otroški plesi

Gaja je navdušena plesalka, ki je že kot mali otrok osvajala odre plesnih tekmovanj. Tina je poleg plesne strasti v njej prepoznala tudi željo po poučevanju in jo pritegnila v mentorstvo. Njena skrb v Centru so naši najmlajši, njena ljubezen do poučevanja otrok, pa jo je vodila do vpisa na Pedagoško fakulteto. Vsa akademsko pridobljena znanja tako s pridom vključuje v delo z otroki.

EKIPA RUSALKA
Čudovita ekipa

Gibanja ne vidimo le kot fizično aktivnost, ampak kot celostno spremembo. Spremembo v postavitvi in zavedanju zunanjega telesa, spremembo svoje notranjosti, to je zavesti, čustev, občutkov in tudi kot spremembo v delovanju v ekološkem in družbenem okolju.
Že ena kaplja lahko sproži celo senzacijo valovanja, gibanja, na gladini vode in pod njo. Gibanje je vse, je povsod okrog nas. Je energija, valovanje, frekvenca, sprememba. Vsako čustvo, vsaka misel in vsaka akcija je gibanje. Mi smo kaplja, ki sproži gibanje.

Večji kot smo, večje gibanje lahko sprožimo. Zato je osebna rast najpomembnejša. Vsako pozitivno gibanje se prične v nas, zato v našem centru nudimo aktivnosti, kjer skrbimo, spoznavamo, čutimo in poslušamo svoje telo, kjer se učimo komunikacije, čustvovanja, sočutja, medčloveških odnosov, ljubezni do sebe, drugih in do narave.

Zavedamo se, da smo vsi in vse povezani v celoto, zato imamo visoko usposobljen in kvalificiran kader in program, ki poleg občutka varnosti, razumevanja in pozitivne osebnosti ponuja kvalitetno znanje in poučevanje v različnih gibalnih znanjih;